Metoda Callana

Z Metodą Callana uczysz się cztery razy szybciej

System nauczania języka angielskiego wymaga od studentów trenowania pamięci, dzięki czemu to czego się nauczą podczas zajęć zostanie zapamiętane dużo skuteczniej niżby uczyli się języka metodami tradycyjnymi. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w której studentowi jest trudno zapomnieć angielskie słówka, które już poznał i się ich nauczył.

 

Trzy kroki w nauce angielskiego Metodą Callana:
 

Pierwszy – skupiamy się na słuchaniu i mówieniu: Metoda Callana opiera się przede wszystkim na mówieniu i słuchaniu. Bazuje na krótkich konwersacjach między lektorem a kursantem, w trakcie których student poznaje/ćwiczy praktyczne zwroty i słownictwo. Pomaga to efektywniej zapamiętywać i analizować usłyszane frazy oraz wzbogacać ciągle swój zbiór leksykalny.
 

Drugi – częste powtarzanie materiału, które przyspiesza zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy Powtórki stanowią klucz do sukcesu, gdyż sprawiają, że zwroty, struktury i słownictwo przechodzą z pamięci krótkotrwałej do hipokampu, gdzie są skutecznie zapamiętywane. Ponadto błędy fonetyczne i gramatyczne są natychmiast korygowane przez nauczyciela, w związku z czym uczeń od razu zapamiętuje je w sposób poprawny.

Trzeci – czytanie i pisanie Kiedy słownictwo i zwroty są już opanowane student naturalnie (tak jak małe dziecko), przechodzi do nauki czytania i pisania

 

 
Jak wygląda lekcja języka angielskiego Metodą Callana?
Lekcja angielskiego Metodą Callana jest kombinacją dwóch składowych: sprawności nauczania oraz stałej interakcji między nauczycielem a uczniem, co razem przekłada się na to, że kursant szybciej i płynniej zacznie wykorzystywać język angielski w życiu codziennym.
 

Struktura lekcji angielskiego jest podzielona na cztery etapy
 

Etap pierwszy:

Przewodnie powtórki z lektorem
Szybkie powtórzenie słówek i zwrotów z poprzednich lekcji poprzez serię pytań i odpowiedzi. Uczeń stara się przełamać zwyczaj tłumaczenia w pamięci na język ojczysty i zaczyna wykorzystywać zasoby językowe, które zdobył w trakcie wcześniejszych lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności fonetycznej i prawidłowego wykorzystania struktur gramatycznych.

Etap drugi:
Wspólne czytanie

Podczas tego etapu student czyta tekst z lektorem na głos, stale pod nadzorem nauczyciela, celem tej części lekcji jest uznanie przez ucznia tekstu pisanego, przy jednoczesnym korygowaniu ewentualnych błędów w wymowie i intonacji.
 
Etap trzeci:
Dyktowanie
Uczeń pisze krótkie dyktando podane przez nauczyciela, w oparciu o słownictwo wcześniej mu znane, w tej części zajęć uczeń ćwiczy pisanie w języku angielskim, po rozpoznaniu i użyciu języka mówionego. To krótkie dyktando jest sprawdzane i korygowane przez samego studenta, w oparciu o materiał kursu angielskiego.

Etap czwarty:

Wprowadzanie nowego słownictwa Ostatnia część zajęć wprowadza nowe słownictwo. Nauczyciel naucza nowych słów, wyjaśniając przy tym ich znaczenie i użycie w języku angielskim w różnych kontekstach, prezentuje je w szeregu nowych pytań. Celem tego etapu jest przyswojenie nowego słownictwa i rozpoczęcie wykorzystywania go w
realistycznym kontekście.

 

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności